alt hvad du har brug for

Hvad er prepping?

Forestil dig en verden, hvor samfundet som vi kender det bryder sammen. Det er tanken bag prepping, et begreb som vinder frem i takt med globale usikkerheder. Prepping er mere end bare en fritidsinteresse; det er en livsstilsændring rettet mod autonomi i krisesituationer.

Guide om prepping

Prepping er forberedelse til ekstreme situationer, hvor basale forsyninger og samfundets tjenester ikke længere er tilgængelige. Mennesker verden over gør sig klar til alt fra naturkatastrofer til samfundsmæssige kollaps. Denne artikel introducerer prepping fænomenet, der beskrives som en strategisk forberedelse, der sikrer overlevelse.

Dykker vi ned i prepping, finder vi en verden af strategisk planlægning og forsyningssikring. Denne tekst åbner en dør til det uforudsigelige, hvor rent drikkevand og vejrbestandighed er i centrum, og leverer grundlæggende viden til enhver, der nogensinde har overvejet at forberede sig på det uventede.

Guide om prepping

Prepping til ekstreme situationer

Prepping bliver mere og mere relevant, da vi står over for uforudsigelige hændelser, der spænder fra ekstreme vejrforhold til politiske og anarkistiske situationer. Det primære formål med prepping er at være beredt på at kunne håndtere en række nødsituationer, herunder orkaner, pandemier og cyberangreb.

Nødvendige Forberedelser:

 • Langtidsholdbar Mad: Et udvalg af måltider, inklusive komplette og afbalancerede måltider, som kan sikre ernæring for dagens måltider i en længere periode.
 • Nødudstyr: Dette inkluderer essentielle værktøjer som en batteridrevet radio, som kan holde dig informeret under ekstreme vejrforhold eller andre nødsituationer.
 • Rent drikkevand: Sørg for et stort udvalg af beholdere med vand, idet hver person skal have adgang til flere liter vand dagligt.

For at kunne vedblive med at fungere normalt i en periode på døgn uden forsyninger, bør preppers også:

 • Sikkerhedsforanstaltninger: Have planer for personlige sikkerhedsforanstaltninger, eksempelvis en sammenfoldelig rebstige.
 • Information: Vigtige telefonnumre og medicinske oplysninger noteret fysisk, et must for at forblive informeret under kritiske situationer.

Husk, at være forberedt gør en kæmpe forskel i evnen til at håndtere og overleve under ekstreme situationer. Prepping er en investering i din og din families sikkerhed.

Guide om prepping

Hvad er prepping?

Prepping er den proces eller livsstil, hvor individer, som kaldes “preppers”, forbereder sig på at håndtere og overleve under ekstreme nødsituationer eller katastrofer. Dette inkluderer en bred vifte af scenarier som naturkatastrofer, pandemier, politisk ustabilitet, og endda økonomiske sammenbrud. Formålet med prepping er at skabe en vis grad af selvstændighed og sikkerhed, så man kan klare sig gennem udfordrende perioder, hvor normale samfundsfunktioner kan være nedsat eller helt fraværende.

Definition af prepping

Definitionen af prepping peger på forberedelsen som en grundlæggende handling for overlevelse i enhver form for krisesituation. En prepper tager skridt til at sikre, at de har de nødvendige ressourcer, såsom mad, vand, medicin og energikilder, samt de værktøjer og kompetencer, der kræves til at opretholde liv og sikkerhed. Prepping indebærer også at være mentalt og fysisk klar til at tackle de vanskelige omstændigheder, der kan opstå under en nødsituation.

Formålet med prepping

Formålet med prepping går ud over simpel overlevelse. Det handler om at sikre stabilitet og beskyttelse for en selv og ens familie, at kunne fortsætte dagligdagens rutiner og at vedligeholde et vist niveau af komfort under usikre eller direkte farefulde forhold. Prepping er en proaktiv tilgang til at forberede sig på det uforudsigelige, hvilket inkluderer at have en beredskabsplan for hjemmet, at opbygge en forråd af essentielle varer, og at tilegne sig færdigheder som for eksempel førstehjælp, selvforsvar og grundlæggende håndværk. I sidste ende er målet med prepping at kunne stå imod og komme gennem krisesituationer med så lidt disruption som muligt.

Guide om drikkvand

Vigtigheden af rent drikkevand

Menneskekroppen er dybt afhængig af rent drikkevand, og det er en kritisk ressource for overlevelse.

 Uden adgang til rent vand kan en person kun overleve i få dage, da kroppen konstant har brug for vand for at udføre sine vitale funktioner, såsom regulering af temperatur og udskillelse af affaldsstoffer. 

Derfor er et centralt element i prepping at sikre adgang til rent drikkevand. For at bevare vands kvalitet bør det opbevares i rene, lukkede beholdere. Dette kan forhindre vækst af mikroorganismer og undgår kemisk forurening, som begge kan forværre vandets sikkerhed over tid.

prepping-hvad-er-det

Guide om rent vand

Rent vand som afgørende ressource

Da rent vand er essentielt for overlevelse, er det afgørende at have effektive metoder til at indsamle og opbevare det. En robust løsning for preppers kan være et vandrensningssystem som Seekers, der kan rumme mellem 2-4 liter vand.

Dette system, kombineret med for eksempel Katadyns BeFree vandfilter-prop, gør det muligt at sikre rent drikkevand i ekstreme situationer.

I en nødsituation er anbefalingen at hver voksen har mindst tre liter rent vand tilgængeligt om dagen, hvilket skal tages med i overvejelserne når man forbereder sit vandlager.

Desuden er vandfiltreringssystemer, der kan rense vand fra naturlige kilder som søer og vandpytter, vitalt udstyr for enhver prepper.

Guide om Forsyningssikring

Forsyningssikring af rent vand

Det er essentielt at have en sikker forsyning af rent drikkevand for at være forberedt på eventuelle forureninger eller skader på den normale vandforsyning.

En praktisk måde at opbevare store mængder vand på er i 20 liters dunke, som kan opbevares på et køligt og mørkt sted. For at kunne drikke vand fra usikre kilder, bør man kunne koge vandet, hvilket dræber de fleste bakterier og virus.

Derudover er opbygning af en privat vandforsyning og øget vandopbevaring, inklusiv brugen af vandfiltre til at rense vand fra eksterne kilder, afgørende strategier.

Korrekt opbevaret vand i rene, lukkede beholdere kan potentielt bevare sin kvalitet og være sikkert at drikke i flere år, selv om det kan optage smag fra omgivelserne uden at være farligt.

FORSYNINGSSIKRING AF RENT VAND​FORSYNINGSSIKRING AF RENT VAND​

Guide FOR EKSTREMT VEJR

Prepping for ekstremt vejr

Ekstreme vejrforhold som kraftige storme, orkaner og stormfloder udgør alvorlige trusler, der kan afbryde hverdagen markant. Prepping er kunsten at være forberedt på disse uforudsigelige omstændigheder, og det indebærer en proaktiv tilgang til sikring af personlig tryghed og overlevelse under nødsituationer. Dette inkluderer akkumulering af nødvendige forsyninger, tillæring af overlevelsesfærdigheder og forberedelse af en handlingsplan, så du og din familie ved præcis, hvordan I skal reagere, når katastrofen indtræffer.

Forberedelse til ekstreme vejrforhold

Forberedelse til ekstreme vejrforhold bygger på principperne om at være ressourcestærk og selvforsynende. Preppers investerer tid i at udvikle færdigheder som førstehjælp og selvforsvar, som bliver uvurderlige, når professionel assistance ikke står til rådighed. Skabelsen af et nødlager af mad og drikke er også kritisk, fordi supermarkeder kan blive utilgængelige, og forsyninger kan blive afbrudt i flere dage eller endda uger. Batteridrevne eller håndsving-radioer er afgørende for at holde sig informeret, selv når strømmen er gået. Det er desuden essentielt at nedskrive vigtige telefonnumre, medicinske informationer og aftale mødesteder for familien, så alle medlemmer har en klar plan i tilfælde af adskillelse eller når digital kommunikation falder bort.

Behovet for at sikre vandforsyning under ekstreme vejrforhold

Under ekstreme vejrforhold kan både adgangen til rent drikkevand og det offentlige forsyningssystem blive kompromitteret. Preppers er derfor særligt opmærksomme på nødvendigheden af at have en sikker og stabil vandforsyning. Det anbefales kraftigt at have beholdere med vand nok til at kunne klare sig minimum tre dage uden adgang til vand i vandhanen. Dette skal ses i lyset af, at liter drikkevand pr. person om dagen er nødvendigt for at opretholde hydrering og helbred.

Et beredskabssæt med vandfiltre er også en del af en preppers udstyr, for i tilfælde af at man er nødt til at skaffe vand fra alternative kilder. Dette er især relevant når ekstreme situationer som oversvømmelser har forringet sikkerheden af den normale vandforsyning. At kunne rense sit eget vand betyder at være selvkørende og styrker ens evne til at håndtere situationer, hvor samfundets normale infrastrukturer bryder sammen.

Guide om prepping

Prepping til ekstreme situationer

I Danmark ved preppers, at forberedelse er nøglen til at overleve kritiske situationer, såsom naturkatastrofer eller samfundsmæssige omvæltninger. De sørger for at have et lager af langtidsholdbar mad, herunder konserves og frysetørret mad, som kan opbevares i lang tid uden at kræve elektricitet. Dette sikrer, at de ikke er afhængige af eksterne forsyninger, når krisen rammer.

Rent drikkevand er altafgørende, og derfor er det anbefalet at opbevare flere liter vand pr. person – minimum 3 liter om dagen – samt have midler til vandrensning klar. Produkter såsom Lifestraw drikkedunke eller andre vandfiltre kan være forskellen på sikkert drikkevand og sundhedsrisici.

En essentiel del af prepping er også evnen til at tilberede mad uden elektricitet, hvorfor mange investerer i udstyr som Trangia-sæt. Belysningsværktøj som pandelamper, lommelygter og GPS-enheder er ligeledes pakket, så orientering og lyskilder ikke er et problem, selv når strømmen svigter.

Endelig er der lagt et stort fokus på at have et førstehjælpssæt, håndsprit og nødvendig medicin på hånden, så små skader kan behandles, og hygiejnen kan opretholdes i kritiske situationer.

Kogegrej
Trangia 25-7 Ultra Lite / HA Stormkøkken

Drikkedunke
Lifestraw GO 2-stage drikkedunk – 650 ml

Madlavning i det fri
Seeker 4 liter

Vandfilter
Lifestraw GO 2-stage drikkedunk – 650 ml

GPS udstyr

Lommelygter

Pandelamper & lys

Batterier

Førstehjælpssæt – Lifesystems Mountain

Frysetørret mad

Håndsprit

Medicin

Solceller

Ild
Kupilka Kupilka Firesteel 8

M 48-S Walki 2 pak.

Guide om Nødvendige forsyninger

Tomme hylder og adgang til vand

Tomme hylder og adgang til vand

Kriser, der fører til en fødevareforsyningskrise, kan resultere i tomme hylder i supermarkederne, hvilket gør det vanskeligt at finde de råvarer, der er nødvendige for at lave sunde, afbalancerede måltider. Det er her prepping viser sin værdi, da det at have lagre af langtidsholdbare fødevarer betyder, at man kan opretholde et næringstilskud udenom den traditionelle fødevarekæde.

BorgerBeredskabet i Danmark giver indsigt i og uddannelse om, hvordan man håndterer disse situationer, inklusive hvordan man forbereder sig på vandmangel. Vandrensningstabletter er en del af dette beredskab, så rensning af usikkert vand bliver en mulighed.

For endvidere at sikre vandforsyning kan opbevaring af flaskevand være en god idé. Glasflasker med vand kan bevare renheden over tid og fungerer som pålidelig vandkilde, når krisen opstår.

MADRESERVER

Vigtigheden af at have vand og madreserver i anarkistiske situationer

Ved forberedelse på en energikrise eller andre former for samfundsmæssige sammenbrud, er det vigtigt for preppers at have adgang til egne forsyninger. I Sverige har staten udsendt materiale, der understreger behovet for at have mad- og vandreserver tilgængelige hjemme.

I situationer, hvor infrastrukturen som vandværker og elnettet kollapser, er det essentielt at have egne vandreserver, da adgangen til rent vand kan være begrænset eller helt forsvundet. Dette understreger nødvendigheden af at kunne rense og filtrere vand selv, samt have et udvalg af måltider – heriblandt komplette måltider, som ikke kræver elektricitet til tilberedning.

Såfremt et anarkistisk scenario skulle udfolde sig, hvor der opstår lovløse og kaotiske tilstande, vil tilgængelige mad- og vandreserver være vital for overlevelse. Beregninger og forberedelse for hvor mange liter vand og mængden af mad man skal have for hvert familiemedlem, i tilfælde af en længerevarende døgn uden forsyninger, varierer, men det centrale koncept i prepping er altid at have nok til at overleve uden støtte udefra.

Planlægning

Planlægning af komplette og afbalancerede måltider

Prepping kræver mere end blot at hamstre nødvendigheder; det handler også om at planlægge og organisere, så man er rustet til at tackle potentielle ekstreme situationer. Her er nogle praktiske forholdsregler du kan tage:

 1. Opbevaring – Sørg for at dine forsyninger opbevares på et mørkt, tørt og køligt sted for at forlænge deres holdbarhed. Dette miljø sikrer, at madvarer, medicin og andet udstyr ikke ødelægges af elementerne.
 2. Madlavning – Har du alternative madlavningssystemer klar, eksempelvis stormkøkkener eller bærbare grille, så du kan tilberede mad uden el.
 3. Uddannelse – Uddan dig selv i førstehjælp og vandrensning. Basal viden herom kan være afgørende, når hjælpen ikke er nær.
 4. Selvforsvar – Grundlæggende kompetencer i selvforsvar kan være vitale for at beskytte sig selv og sine nærmeste.
 5. Planlægning – Lav en nødplan for din familie eller husstand, herunder vigtige telefonnumre og mødepunkter, hvis I skulle blive adskilt.

 

preppping telt
prepping vandbeholdere

VAND OG BADEKAR

Opbevaring af vand i beholdere og badekar

Rent drikkevand er en af de vigtigste forsyninger i enhver nødsituation. Her er flere måder at opbevare vand på forsvarlig vis:

 • Sterile Beholdere: Brug sterile, fødevaregodkendte beholdere med tætsluttende låg til opbevaring af vand.
 • Badekaret: I tilfælde af varslet nødsituation kan du fylde dit badekar med vand, så du har en stor reserve. Sørg for at det er rent forinden.
 • Vandkvalitet: Selvom vand kan opbevares i lang tid, skal det holdes ved en stabil temperatur og væk fra direkte sollys for at undgå forringelse af kvaliteten.
 • Mængden af vand: Det anbefales, at du har minimum 3,5 liter vand per person per dag til drikke og basal hygiejne.

Krisehåndtering

Krisehåndtering og vandforsyninger

I prepping-kulturen udgør en sikker vandforsyning et fundamentalt element.

Det er essentielt at have adgang til rent drikkevand, især hvis de offentlige systemer svigter under nødsituationer.

Vandfiltre som Lifestraw, der kan gøre vand fra søer og vandpytter sikkert at drikke, er derfor centrale i enhver preppers udstyr. Mange anbefaler at have en Lifestraw drikkedunk parat, så man kan sikre sig rent vand, uanset hvor man befinder sig.

At forberede sig på nødsituationer indebærer ikke blot at opbygge et lager af fødevarer, men også en nøje overvejelse af vandforsyningen. Dette kan bl.a. indebære langtidsholdbare drikkevandstillæg som klorin eller jodtabletter til vandrensning, eller opbevaring af vand i steriliserede beholdere.

Prepping omfatter også detaljeret planlægning for håndtering af situationer, hvor adgang til vand via de almindelige kanaler som vand i vandhanen er brutt, grundet naturkatastrofer eller andre former for afbrydelser.

preppping og hjælp

politiske situationer

Vigtige telefonnumre og politiske situationer

Når ekstreme situationer opstår, bliver kommunikation et nøgleelement i sikkerhed og overlevelse.

Det er afgørende at have en fysisk liste over vigtige telefonnumre, herunder nødhjælpsorganisationer, familie, venner og andre kontakter, som kan være til hjælp.

En sådan liste bør opbevares på et sikkert og lettilgængeligt sted, fordi digital adgang kan være ikke-eksisterende i tilfælde af strømafbrydelser eller netværksnedbrud.

Derudover bør preppers opbygge et stærkt socialt og strategisk netværk for at fremme samarbejde og støtte under kriser. Dette netværk kan inkludere andre preppere eller lokale grupper, der kan tilbyde assistance og ressourcer.

Politisk og social bevidsthed er også vigtigt, da det forbereder individer på diverse politiske situationer, der potentielt kan affekt ens overlevelsesstrategier.

I Danmark, erkender stadig flere borgere betydningen af at være forberedt, hvilket afspejles i de nationale beredskabsplaner og den generelle beredskabskultur.

Batteridrevne radioer

Brug af batteridrevne radioer til opdateringer under nødsituationer

Under ekstreme vejrforhold og andre kriser, som kan medføre strømsvigt, er det vigtigt at kunne modtage opdateringer og information fra myndighederne.

Batteridrevne radioer eller nødradioer med håndsving eller solcelle er derfor en essentiel del af nødberedskabet. Sådanne radioer sikrer, at selv ved langvarige afbrydelser i elektriciteten, kan man fortsat få adgang til vigtige meddelelser og anvisninger.

I Sverige har regeringen udsendt brochuren “Om krisen eller kriget kommer”, hvori det anbefales, at alle husstande er udstyret med en batteridrevet radio. Dette er en god retningslinje at følge i Danmark også. Der skal ligge en plan for, hvordan man skaffer batterier og opbevarer dem sikkert, samt hvordan man håndterer en radio, der er designet til at funger every situationer uden strøm.

At have adgang til opdateringer kan gøre en enorm forskel i forhold til sikkerhed og evakueringstaktikker, hvis der skulle opstå behov for at forlade hjemmet hurtigt på grund af døgn uden forsyninger eller andre nødsituationer.

prepping nødradio
Prepping

Konklusion

Konklusion

Prepping, eller forberedelse, er blevet en integreret del af mange menneskers livsstil, særligt i kølvandet på uforudsigelige hændelser som pandemier, politiske omvæltninger, eller naturkatastrofer. Det dækker over praktikken where man aktivt planlægger, samler og opbevarer ressourcer for at sikre overlevelse i ekstreme situationer. En prepper tager ingen chancer og forbereder sig på at kunne håndtere langvarige perioder uden adgang til almindelige forsyninger.

Interessen for prepping er global, men har særligt fået fat i den amerikanske kultur og er også voksende i Danmark. Den reflekterer en stigende bevidsthed omkring sårbarheden ved vores moderne livsførelse. Pandemien har været en vækkelse for mange, idet den har understreget vigtigheden af at være selvforsynende og klar til at tackle pludselig opståede krisesituationer.

Forberedelse indebærer også food prepping, som kan handle om alt fra planlægning af dagens måltider til lagring af komplette måltider for langsigtede scenarioer. Alt i alt understreger prepping vigtigheden af at være forberedt på det uventede, hvor enkle løsninger som rent drikkevand og sikre kommunikationsveje kan gøre en kritisk forskel.

strageier

Video Session og Persistent strategier for prepping

Prepping indebærer mere end blot at lagre behovsartikler; det er også en investering i viden og færdigheder, der kan være afgørende i nødsituationer. Blandt strategierne for prepping fremstår konceptet “Video Session og Persistent” som væsentlig.

“Video Session” refererer til den praksis at opsøge og samle videomateriale, der underviser i relevante overlevelsesfærdigheder. Dette kan omfatte alt fra førstehjælp og bålbygning, til strategier for hvordan man håndterer langvarigt strømafbrydelse i bymiljøer. Ved at have en video-session, kan preppers forbedre og vedligeholde deres færdigheder, selv uden direkte adgang til eksperter.

Den “Persistent” strategi handler om bestandigheden ved prepping. Det vil sige, at der lægges en vedholdende indsats i at vedligeholde og opdatere ens beredskab. Dette inkluderer regelmæssig gennemgang og fornyelse af forsyninger, såsom batterier til batteridrevet radio og opdatering af vigtige telefonnumre.

Her er en liste over nøgleelementer for en “Persistent” strategi:

 • Regelmæssig kontrol og rotation af fødevarelagre (f.eks. liter vand, liter mælk).
 • Vedligeholdelse af udstyr og lager (f.eks. Trangia-stormkøkkener).
 • Opgradering af overlevelseskendskab via video-sessioner.
 • Forberedelse på alt fra ekstremt vejr til politiske situationer.

Begge strategier – video-session og persistent – understreger vigtigheden af en proaktiv og kontinuerlig tilgang til prepping.

prepping nødradio

Lær mere om prepping her

-22%

Trekking- & vandresko

On Cloudhorizon Women | On

Vurderet 0 ud af 5
-30%
Vurderet 0 ud af 5
419.00 kr.
Vurderet 0 ud af 5
Vurderet 0 ud af 5
420.00 kr.
Vurderet 0 ud af 5
799.00 kr.
Vurderet 0 ud af 5
1,080.00 kr.